Ta vare på jorda

All mat må dyrkes og produseres et sted. Det hele starter med jorda. Et godt jordsmonn gir grunnlag for nok mat og sunn mat. Det er ingen selvfølgelighet at jorda kan fortsette å yte det samme i år etter år.

Vi driver jorda såkalt regenerativt. Det betyr at vi er opptatt av mikrobiologien i jorda og hvor mye organisk materiale den inneholder. Alt organisk materiale er bygget opp av karbonforbindelser. Når vi bygger opp det organiske materialet i jorda øker dermed karboninnholdet. Dette bidrar faktisk til en betydelig fangst av CO2. Kuene våre beiter og spiser planter som ellers ville ha visnet og utåndet CO2. Karbonet bindes i kjøttet i stedet for å gå ut i lufta. 

Vi er for tiden under omlegging til Debio-sertifisert økologisk kjøtt.