Et enkeltmannsforetak, men slett ikke enkelt og slett ikke alene

arrangementene våre er noe vi er mange om å få til. Hvordan vi gjør det? Spørsmål 1 er hva har vi lyst til å gjøre nå?

 

Siri og Rasmus driver Piltingsrud gard. Rasmus tok over i 2005. Vi mener at skal man få bærekraft i så mange store bygninger må det til aktiviteter som både kan gi inntekter og være morsomme. Å finne ut av dette er en kontinuerlig prosess. 

Hovedinntektskildene i dag er salg av kjøtt og tømmer, samt gårdsturisme og kulturaktiviteter.

I tillegg til overnatting har vi kulturarrangement på låvebrua og selskaper i Fjøset Spiseri. Fra 2010 har vi hatt årlige tilstelninger her. 

 

 Velkommen!