Bygningene på gården

Et fantastisk sted å være, bo og kose seg også mens det foregår arbeider?

Piltingsrud er full av kulturminner og bygninger vi vil ta vare på og restaurere for bruk. Vi mener gamle hus og gjenstander skal vises fram og brukes. 

Vi har kommet langt, men mye står fremdeles igjen. Her kan du lese mer om hva vi har lyst til å gjøre. 

Vi har mer enn 3 000 m2 bare i bygningene rundt tunet vi ønsker å sette i stand, og det koster mye. Derfor tar vi det litt etter litt - vi søker midler og tar det litt etterhvert som vi får det til.

Det går ikke fort, men framover.