Dyrene på Piltingsrud

Dyrene på gården er til både hygge og nytte, enten de er produksjonsdyr eller om de bor her mest for kosens skyld. 

Om vinteren har vi rundt 90 Aberdeen Angus-ammekuer. Når disse får kalv om våren er det liv og røre! På sommerstid har vi godt over 200 dyr ute på beite. Alle dyrene våre er grasfôra, noe som betyr at de ikke får kraftfôr i kosten. Vi har store beiteområder og tilgang på mye næringsrikt fôr. Vi mener kjøtt fra grasfôra Angus får en bedre smak og kanskje også en annen næringssammensetning enn annet kjøtt. Vi mener også at det er riktig for miljøet å kutte ned på bruken av kraftfôr. Sommeren 2018 har vi også bygget en ny silo for graset vi høster. Det betyr at vi nesten kan kutte ut rundballer og redusere både bruken av plast og traktorkjøring betydelig. Kjøttet vi produserer selger vi i vår egen gårdsbutikk og til utvalgte butikker og restauranter.

 

Vi har også en flokk mohair-geiter. Som geiter flest spiser de alt de kommer over av gras og ugras, busker og kratt. Geitene er sosiale og vennlige dyr og de små killingene lager god underholdning. Vi klipper geitene to ganger i året, og et voksent dyr gir mellom 3 og 6 kilo ull. Denne ulla sender vi til Telespinn og vi får nydelig garn tilbake. Garnet selger vi fra gårdsbutikken i stabburet. Vi kommer også til å tilby produkter av geitekjøtt og skinnfeller av mohair. 

De to dølahestene heter Juni og Tinden. De er trygge, snille og sosiale og kommer gjerne bort for å ta en prat. 

Vi har også en gårdshund, border collien Tass. Han er ikke voksen ennå, men er et stortalent på gjeting av både kuer og geiter. 

Kattene gjør stort sett som de selv vil, men de er glade i folk og kommer gjerne for å få en klapp. Med så mange bygninger som vi har er det viktig å ha katter for å holde småkrypene unna.