Stabburet

Stabburet er tømret og har tre etasjer med store rom. Disse rommene har til alle tider blitt brukt til oppbevaring av mat. Her ble kjøttet saltet, speket og tørket. 

Vi bruker fremdeles stabburet til mat. De populære Farmorpølsene våre får henge på stabburet slik de alltid har gjort. 

Vi kommer også til å lage et gårdsutsalg for maten vi lager her. 

Hvor gammelt stabburet er, er vi heller ikke sikre på. Stabbene - pilarene stabburet står på, er nok av nyere årgang, da de er murt i tegl.

Klokketårnet har en værhane med initialene RP datert 1883. Denne RP het, som dagens eier, også Rasmus Piltingsrud og var hans tippoldefar.