Anguskjøtt

Grasfôra og langtidsmørna kjøtt fra våre Aberdeen Angus storfe