Kjøtt fra grasfôra Angus

Aberdeen Angus er en storferase som har mye intramuskulært fett. Det er i fettet smaken sitter, så dette er grunnen til at Angus-kjøtt har blitt kjent for sin gode smak. 

Angus-kuene passer også veldig godt inn hos oss, blant annet fordi vi har store beiteområder rundt gården. Angus er veldig gode beitedyr og utnytter gras, urter og buskas så godt at de ikke har behov for kraftfôr for en sunn vekst. Hele sommerhalvåret går de rundt i sitt eget spiskammer og velger selv den mest smakelige og næringsrike maten for seg. I vinterhalvåret, når ingenting vokser i Norge, får de gras vi har høstet rundt gården. 

Når du steker et stykke grasfôra kjøtt, vil du oppleve at det holder seg spenstig uten å "klappe sammen" slik intensivt oppfôra kjøtt kan gjøre. Det er også slik at fettsyresammensetningen i kjøttet blir annerledes og mer gunstig for oss som skal spise det, bl.a. er det mye høyere verdier av Omega3. 

Alt henger sammen. Når jorda vi dyrker er sunn med en god mikrobiologi og rikt innhold av organisk materiale, vil det vokse robuste og næringsrike planter der. Vi mennesker er opptatt av å spise sunt og riktig. Slik er det også med dyra våre. Det er ikke tilfeldig hva vi fôrer dem med, og det er ikke tilfeldig at det er så store variasjoner i smak og næringsinnhold i kjøtt. 

Vi synes du skal spise rødt kjøtt fra Piltingsrud gard med god samvittighet. Vi gjør mange ting for at produksjonen vår ikke skal bidra til utslipp av klimagasser. Faktisk mener vi at vi bidrar positivt i klimaregnakpet. 

 

Vi driver jorda såkalt regenerativt. Det betyr at vi er opptatt av mikrobiologien i jorda og hvor mye organisk materiale den inneholder. Alt organisk materiale er bygget opp av karbonforbindelser. Når vi bygger opp det organiske materialet i jorda øker dermed karboninnholdet. Dette bidrar faktisk til en betydelig fangst av CO2. 

Kuene våre beiter og spiser planter som ellers ville ha visnet og utåndet CO2. Karbonet bindes i kjøttet i stedet for å gå ut i lufta. 

Vinterfôret er høstet rundt gården. Vi ønsker så kort transport av fôr som mulig. Vi høster også så mye av graset vi kan i silo. Når siloen vår er full tilsvarer den 1400 rundballer. Det er mange praktiske fordeler med rundballene, men plasten har blitt et stort miljøproblem. Ved å bruke silogras sparer vi miljøet for mange tonn plast hvert år. 

Ved å ikke bruke kraftfôr, unngår vi også en god del transport og import av dyrefôr. Vi vil at maten dyra spiser skal være mest mulig naturlig, og minst mulig bearbeidet.