Garden

Garden ligger i Begnadalen sør i Valdres. Garden er en del av det området hvor Mikkjel Fønhus skrev sine bøker. "Skoggangsmann" og "Trollelgen" er historier som er skrevet i indre del av skogen. Han skrev blant annet om om "de store, urørte skoger øst for Begna". Gården vår ligger i dette området.

Piltingsrud strekker seg fra Begna til grensen mot Nordre Land. Ca 10% av eiendommen ligger i Skjellingshovde naturreservat. Gården har fantastiske turmuligheter - her er det vanlig å se i hvert fall spor etter bjørn, store elgokser og storfugl.

De som deltar ved turer rundt på eiendommen skal få innsikt i skogens verdier som langsiktighet og nøkternhet og skall kunne besøke kulturminner hvor de blir fortalt om innretningene - deres funksjon og dermed bidra til å fortelle historien videre.