Begna, fiske, ørret, gjedde

Begna elv, fra Bagn i Valdres og sørover mot Nes i Ådal er regnet som en av Østlandets mest populære ørretfiskeelver. Dette er elva som vilmarksforfatteren Mikkjel Fønhus kalte "Storelva" i sitt forfatterskap. Det var nettopp her på elvebredden at Fønhus levde sitt liv og skrev sine romaner.

Les mer om fiske på Begna Elv sine hjemmesider.

Sportsfiskerne tar ca 7000 kg fisk i elva hvert år. I Begna finner du både ørret, abbor, gjedde og sik, men det er ørreten og kanskje gjedda som er de absolutt mest tallrike.

( www.inatur.no/fiske )